Facebook Twitter
automotive--directory.com

Nhãn: điều khiển

Bài viết được gắn thẻ điều Khiển

Danh Sách Kiểm Tra Trường Học Lái Xe: Bạn Có Bị Gạt Không?

Đăng trên Tháng Tư 5, 2023 bởi Rudy Loendorf
Tôi đã chỉ ra rằng các hình thức khác nhau của các khóa học lái xe phòng thủ khác nhau về chi phí và loại hình.Nếu bạn được bán vé để tăng tốc, bạn nên kiểm tra luật khu phố của mình để xem việc lái xe phòng thủ thậm chí có được cung cấp ở một tiểu bang hay không.Nhưng, nếu bạn cảm thấy lái xe phòng thủ có thể là một lựa chọn để bạn có thể theo đuổi, hãy sử dụng danh sách kiểm tra nhanh này để đảm bảo bạn đang nghiên cứu tất cả các tùy chọn tiềm năng của mình...

Làm Thế Nào Bạn Có Thể Hưởng Lợi Từ Giáo Dục Lái Xe Phòng Thủ?

Đăng trên Tháng Một 21, 2022 bởi Rudy Loendorf
Giáo dục lái xe phòng thủ thực sự là một loại hình đào tạo nâng cao hơn mà các tài xế có thể vượt ra ngoài cơ chế thiết yếu của việc lái xe mà họ dạy trong các lớp trình điều khiển tiêu chuẩn ED.Giáo dục lái xe phòng thủ giải thích chính xác để giảm rủi ro khi bạn lái xe và chính xác là phản ứng chính xác với những gì của các tài xế khác...

Lời Khuyên Và Lời Khuyên Tốt Nhất Sẽ được Sử Dụng Khi đỗ Xe

Đăng trên Tháng Sáu 14, 2021 bởi Rudy Loendorf
Bạn chắc chắn là một trình điều khiển có nghĩa là bạn hiểu rằng các sự cố bạn có thể không chỉ trên đường cao tốc, mà còn ở các bãi đỗ xe.Phần lớn các sự cố do các tài xế bạo lực đang xảy ra ở các bãi đậu xe ngoại ô.Để tránh bị bắt trong một sự cố bãi đậu xe bạo lực, bạn phải ghi nhớ một số lời khuyên:Sử dụng phép lịch sự chung trong hành động của bạn để tránh hành vi có thể làm phiền các trình điều khiển khác...