Facebook Twitter
automotive--directory.com

Danh Sách Kiểm Tra Trường Học Lái Xe: Bạn Có Bị Gạt Không?

Đăng trên Bước Dều 5, 2023 bởi Rudy Loendorf

Tôi đã chỉ ra rằng các hình thức khác nhau của các khóa học lái xe phòng thủ khác nhau về chi phí và loại hình. Nếu bạn được bán vé để tăng tốc, bạn nên kiểm tra luật khu phố của mình để xem việc lái xe phòng thủ thậm chí có được cung cấp ở một tiểu bang hay không.

Nhưng, nếu bạn cảm thấy lái xe phòng thủ có thể là một lựa chọn để bạn có thể theo đuổi, hãy sử dụng danh sách kiểm tra nhanh này để đảm bảo bạn đang nghiên cứu tất cả các tùy chọn tiềm năng của mình.

  • Nhìn vào các tùy chọn trực tuyến. Bạn có biết ở một vài tiểu bang, bạn thậm chí không phải ghé thăm một lớp học vật lý. Có thể tham gia khóa học lái xe phòng thủ của bạn hoàn toàn trực tuyến. Bạn không muốn dành thời gian lái xe về phía sau và chuyển tiếp cho một số cơ sở đào tạo ngẫu nhiên trong 8 giờ mỗi ngày để cố gắng vượt qua một bài kiểm tra và nhận được giảm giá từ vé của bạn? Tôi chắc chắn không. Tôi đã tham gia các khóa học lái xe phòng thủ trực tuyến và chúng tuyệt vời. Thông thường có tồn tại một bài kiểm tra vào cuối một phần và một số cảnh giáo dục được hiển thị trong đồ họa. Nó gần giống như xem một phim hoạt hình. Phim hoạt hình có thể không phải là điều thú vị nhất mà bạn từng xem, nhưng thật tuyệt khi xem khóa học hoàn chỉnh từ sự thoải mái của ngôi nhà của bạn.
  • Đi cho tùy chọn Hài kịch. Nếu bạn không thể hành động trực tuyến, bạn cũng có thể có một chút hài hước trong trường lái xe của bạn. Một số câu lạc bộ hài kịch của thành phố tăng thu nhập của họ (tôi tin) các công ty bảo hiểm của các công ty lái xe phòng thủ tại các câu lạc bộ của họ khi doanh nghiệp thường xuyên của họ không hoàn toàn phiên. Các báo cáo về tùy chọn hài thêm sự siêu phàm vào sự khủng khiếp (tương tự như chính các diễn viên hài), nhưng khi bạn có thể nhận được một khuyến nghị tốt về một địa điểm trong khu vực của bạn, hãy thử. Bạn có thể sẽ tìm thấy nó để trở thành một trải nghiệm hài hước thú vị.
  • Vị trí là tốt và bảnh bao, nhưng trừ khi bạn học được bất cứ điều gì, bạn sẽ nhanh chóng được bán vé trở lại. Trên thực tế, phần 1 và 2 gần như không quan trọng so với thịt của trải nghiệm lái xe phòng thủ. Tìm hiểu các phần quan trọng. Nó có thể cứu sống. Ngay khi bạn biết về việc lái xe chính xác, bạn sẽ tiết kiệm thời gian đáng kể và lợi nhuận trong tương lai gần.
  • .