Facebook Twitter
automotive--directory.com

Đấu Giá Xe Hơi

Đăng trên Tháng Hai 17, 2022 bởi Rudy Loendorf

Trên thực tế, có hai loại đấu giá xe hơi; Đấu giá địa phương và đấu giá tự động trực tuyến. Chúng ta hãy xem tất cả chúng, cách chúng hoạt động và cách sử dụng chúng để có được hoặc bán một chiếc ô tô dễ dàng và thuận tiện.

Đấu giá xe địa phương

Nếu bạn cần tham gia đấu giá tự động khu vực, điều đầu tiên bạn cần làm là đăng ký trước với cuộc đấu giá xe khu phố mà bạn muốn tham gia. Điều đó được thực hiện dễ dàng như vậy khi bạn đăng ký bổ sung, bạn sẽ khám phá tất cả các chi tiết bạn sẽ cần. Các nhân viên đấu giá sẽ giải thích các quy tắc và quy trình đấu giá khu phố cùng với các hướng dẫn về cách chính xác để đấu thầu.

Khi bạn đăng ký một chiếc xe cho một cuộc đấu giá, nó sẽ được chỉ định một số đặc biệt và một vị trí cụ thể trong sân đấu giá. Hãy thận trọng để cung cấp thông tin chính xác về tự động của bạn; Vấn đề xe của bạn đang ở, tình trạng tiêu đề và tiêu đề. Để giá thầu trên ô tô, bạn cần kiểm tra nó chặt chẽ trước khi bắt đầu đấu giá. Cũng nên đặt giới hạn thanh toán của bạn trước khi bán. Đừng quên báo hiệu giá thầu của bạn rõ ràng cho người bán đấu giá. Đối với những người có thành công với giá thầu, hãy giải quyết giao dịch của bạn càng nhanh càng tốt với nhân viên khối.

Bây giờ, giả sử bạn đã giành được một giá thầu và giao dịch bán kín. Bước tiếp theo sẽ là duyệt qua xe một cách cẩn thận. Hãy thử và đảm bảo tự động phù hợp với bảo lãnh đấu giá và đại diện. Nếu bạn đã sẵn sàng để mua ô tô hoàn toàn mới của mình, nhân viên đấu giá ô tô sẽ giúp bạn thanh toán và thông thường cũng có thể đảm bảo tiêu đề tốt. Nếu bạn không thể thanh toán ô tô bằng tiền mặt, kiểm tra hoặc thẻ tính phí, nhân viên đấu giá có thể thường xuyên hơn là không cung cấp cho bạn một đề nghị tài chính của bữa tiệc thay thế. Tuy nhiên, bạn nên có tài chính để có thể một khi bạn tham gia đấu giá ô tô vì thường việc nhận tài chính giá rẻ cá nhân của bạn thay vì lấy những gì bạn sẽ nhận được từ những người đấu giá.

Nhân viên đấu giá sẽ sản xuất một bản sao hóa đơn cho cá nhân bạn sẽ cho phép bạn lái xe hoặc vận chuyển chiếc xe đã mua hoàn toàn mới của bạn đến nơi bạn đang ở. May mắn thay, hầu hết các nhà quản lý đấu giá xe hơi có thể hỗ trợ bạn thực hiện giá chiết khấu liên quan đến việc sắp xếp vận chuyển.

Đấu giá xe trực tuyến

Nếu bạn tưởng tượng các cuộc đấu giá xe máy trực tuyến không giống như đấu giá địa phương, hãy xem xét lại. Như một vấn đề của thực tế đã biết, các cuộc đấu giá xe trực tuyến hoạt động chính xác giống như những người địa phương. Điều phân biệt chúng với nhau là bạn không thể kiểm tra ô tô trước khi bạn nhận được nó tại một cuộc đấu giá trực tuyến, nếu vị trí của nó nằm ngoài khu phố của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng thông tin bạn sẽ cần liên quan đến chiếc xe được cung cấp trước và bạn cũng có thể được cung cấp các hình ảnh chi tiết về các phương tiện.

Nếu bạn nhận được một chiếc ô tô từ một cuộc đấu giá tự động trực tuyến, nó sẽ được vận chuyển cho bạn với một khoản phí. Khi chiếc xe đến vị trí của bạn, có thể kiểm tra ô tô trước khi bạn hoàn thiện ưu đãi. Điều đó có nghĩa là bạn không có gì để mạo hiểm thực sự bằng cách mua xe của bạn tại một cuộc đấu giá trực tuyến.

Mua xe tại đấu giá chỉ là về thỏa thuận tốt nhất bạn có thể thực hiện. Bạn được đảm bảo để có được một chiếc xe cho những gì đại lý hoặc có lẽ một người tư nhân sẽ cung cấp cho việc này.